RENA

LEIR

- og verdens
sterkeste trebro

Foto: LPO Arkitekter

I den sørlige delen av Østerdalen ligger Hærens hovedbase i Sør-Norge. Rena Leir er Norges nyeste militærleir og hovedkvarter til Telemark bataljon, Forsvarets spesialkommando og Hærens våpenskole.

I tillegg til å være et av Europas mest moderne militærleirer, har den også betydd mye for nyetablering og boliger i området da den utgjør en stor arbeidsplass for regionen. Det var Forsvarets bygningstjeneste (nå Forsvarsbygg) som hadde ansvar for oppføringen av Rena leir og byggene der. I 1997 fikk Grøner oppdraget med å prosjektere rundt 26 000 kvadratmeter bestående av kavaleriets undervisning- og øvingsavdeling, med kaserne for befal, garasje og tankstasjon.

Tron Kjølhamar var prosjektkoordinator hos Grøner, og hadde ansvar for det byggtekniske.

–  Det var et veldig spennende og komplisert prosjekt å være med på. Det spesielle for Grøner (Sweco) i dette området er at vi både har prosjektert Rena Kartonfabrikk, Rena Leir og det som den gangen het Distriktshøyskolen; tre viktige institusjoner på Rena, forteller han.


Militærleiren er et samarbeidsprosjekt med Rena kommunen. De har felles gymsal, idrettsbygg, og et vanntårn som ruver vel 60 meter over bakken og leverer vann til hele leiren og Åmot kommune. Foto: LPO Arkitekter


Bicycles--Equipment and supplies, Bicycle wheel, Cloud, Tire, Plant, Sky, Flower, Building

FREMRAGENDE: Rena Leir kjennetegnes av utstrakt bruk av tre og eksponert betong med referanser til bastioner og tunge murer i fortidens forsvarsanlegg, og ble i 1998 tildelt Betongtavlen for fremragende byggekunst i Betong. (kilde: LPO Arkitekter)

Spektakulære konstruksjoner

Rena Leir er bygget på jomfruelig mark, og utformingen er stort sett i betong og malmfuru. I 1994 vant LPO Arkitekter arkitekturprisen for prosjektet.

Verdens sterkeste trebro

Rena leir ligger i et skogsområde med sterke røtter til trebruk. I forbindelse med etableringen av hovedveier til skyte-og øvingsfeltet, ble Kjøllsæterbroen oppført i 2004-2005. Rune Abrahamsen ledet prosjektet med broen. Han startet i Grøner på Hamar i 1998 og bygget senere opp kontoret på Lillehammer til en avdeling som spesialiserte seg på trekonstruksjoner.

– Etter OL på Lillehammer og limtredragerne som ble brukt i Vikingskipet, fikk Vegvesenet tro på å bruke limtre også til broer, forteller Rune.

Dessuten: Militærleiren på Rena ble bygget i tre, og da ønsket man også å bygge broen i tre. Den 156 meter lange Kjællsæterbroen holder NATO-standard, og er dimensjonert for å tåle vekten av 715 tonn trafikklast, i tillegg til betongdekket på 970 tonn.


Fakta om Rena Leir

  • Rena Leir består av rundt 200 000 kvm bygninger og kan huse rundt 2000 soldater.
  • Leiren er tegnet av LPO arkitekter, som for dette prosjektet vant arkitektkonkurransen i 1994.
  • Forsvarsbygg var byggherre og hadde ansvaret for oppføringen.

– Vi har gjennom utviklingen av Rena leir fått anledning til å prosjektere alle type bygninger; boliger, kontorer, undervisningsbygg, idrettsbygg, verksteder og spesialbygg av mange slag. I tillegg til helheten og organiseringen av leiren har bruken av ubehandlet tre som fasadekledning vært en suksess. Bygningene og organiseringen av leiren er blitt viktige referanser for forsvarsanlegg over hele landet, forteller Arvid Rønsen Ruud i LPO Arkitekter.

Sweco har gjennom lang tid bygget opp en sterk kompetanse på trekonstruksjoner. I tilknytning til Rena Leir, prosjekterte Sweco (Grøner) Kjøllsæterbroen som sies å være verdens sterkeste trebro.


Foto: Pixel&Co

– Broen ble bygget fra hver sin side av elven, før fagverket ble plassert imellom. Den skulle i teorien passe, men det var et ganske nervepirrende øyeblikk da det ble løftet på plass. Heldigvis passet det! sier Rune.

Kjøllsæterbroen er tegnet av PLAN arkitekter og ble en av tre nominerte til Forsvarets arkitekturpris i 2009.

– Jeg har stor forkjærlighet for denne broen. Jeg fulgte prosjektet fra det var tankespinn og gjennom hele prosessen frem mot ferdig resultat. Den prosessen er fin å se tilbake på, også de gangene det buttet. Det er som ellers i livet, tenker jeg; de gangene man møter motstand kan man enten velge å gi opp – eller å fortsette å jobbe mot målet. Dette var et prosjekt med stor grad av innovasjon, og jeg fikk mye god oppbakking fra lederne mine i Sweco, forteller Rune.

Fakta om Kjøllsæterbroen

Sted: Over Rena elv (Åmot kommune)

Oppdragsgiver: Forsvarsbygg

Bruingeniør: Sweco Brulengde: 158

Lengste spenn: 45 m. Utført: 2002 – 2006

NORSK LIMTRE: Broen er norsk furu fra Østerdalen som er saget på Våler og limt sammen på Moelven. Foto: Pixel&Co

HOLDBART TIL: Broen har en forventet levetid på 100 år.
Foto: Pixel&Co

Sweco 100 år.

Les flere reportasjer om historien bak Sweco:

Font, Text

© 2021 Sweco AB