– for 100 nye år?

100 år gammel dam rehabilitert

740 meter over havet i Sauda kommune i Rogaland, ligger Dam Finnflot, en 100 år gammel dam. Nylig ble dammen rehabilitert for å møte dagens krav og klimautfordringer. Arbeidet var så vellykket at det vant en prestisjefylt pris.

Spørsmålet er;
holder det til nye 100 år?

Det kan være vanskelig å forestille seg hvordan arbeidet utfoldet seg da Dam Finnflot ble oppført mellom 1919 og 1921. Kanskje kan det ha lignet scener a la dem skildret i Jan Guillous Brobyggerne. Sterke, seige menn med hatt og bart som slet fra tidlig til sent, lenge og langt vekk fra familie. Resultatet ble uansett utvilsomt en imponerende dam. Som mange dammer på den tiden, var den prosjektert av Christian Fredrik Grøner.

- Det at dammen er 100 år gammel er litt spesielt, både i et historisk og et teknisk bilde, fordi det er fantastisk at en dam som er bygget for 100 år siden kan stå der og bli godkjent i dag, sier Ola Hårajuvet, Prosjektleder i AS Saudefaldene.

Utfordringene stod i kø og bidro til kreativ nytenkning, men mest av alt knallhardt arbeid.
Det fantes for eksempel ikke vei frem til dammen, så bare det å komme seg opp i det bratte området og få fraktet både materialer og folk dit var en stor utfordring. Resultatet ble bygging av en taubane. I tillegg ble det laget skinnegang med vogner for å transportere tilslag, altså sand og singel, som ble hentet ut inne i magasinet og fraktet bortover til dammen.

«Det at dammen er 100 år gammel er litt spesielt, både i et historisk og et teknisk bilde» 

– OLA HÅRAJUVET
Ola Hårajuvet

«Da disse dammene ble bygget rundt 1920 revolusjonerte dette dambyggingen ved at man kunne bygge slankere konstruksjoner.»

– JØRGEN ERICHSEN
prosjektleder i Sweco

Revolusjonerte dambygging

Dam Finnflot er en av de eldste platedammene i Norge. På tross av at den er relativt bratt, er alt bygd med tradisjonelt håndarbeid; forskaling og støpning på plassen.

- Finnflot er en veldig bra dam, på den måten at det er en platedam i betong. Da disse dammene ble bygget rundt 1920 revolusjonerte dette dambyggingen ved at man kunne bygge slankere konstruksjoner, man hadde mindre behov for materialer, i tillegg til at man kunne utnytte styrken i betongen. Det som skjer med betongen gjennom 100 år, er at den først utvikler seg til å bli sterkere før den kommer til et punkt hvor kapasiteten avtar, sier Jørgen Erichsen, prosjektleder i Sweco. 

Årsaker til rehabilitering

Det er i hovedsak tre grunner til at dammen nå nylig ble rehabilitert: Først og fremst var det en lekkasje i selve damplaten som måtte fikses. For det andre kom det ny damsikkerhetsforskrift i 2010 som setter krav til beregninger og hva det skal tåle, og for det tredje var det endringer i miljøforhold som økt nedbør, større flommer og tekniske forhold knyttet til det som gjorde at man måtte tilpasse dammen til de nye flomberegningene. 

Body of water, Flash photography, Atmospheric phenomenon, Sky, Tree, Travel, Fog, Happy, Morning

TRADISJONELT HÅNDTVERK: Dam Finnflot er bygget på tradisjonelt vis for over 100 år siden. Først nå er tiden inne for rehabilitering, forteller Jørgen Erichsen, prosjektleder i Sweco. FOTO: Reinhartsen Media


«Vi er ganske stolte av denne dammen sånn den fremstår i dag» 

– OLA HÅRAJUVET
Prosjektleder, AS Saudefaldene

Damkrona 2019

Rehabiliteringen var vellykket. Resultatet ble et produkt så godt at det ble tildelt Damkrona i 2019. Produktet ble godt fordi det var god stemning og kjemi mellom byggherre, entreprenør, myndigheter og Sweco som prosjekterende. 

- Vi er ganske stolte av denne dammen sånn den fremstår i dag. Vi har fått et synlig bevis på det, Damkrona for 2019, men også at det er en 100 år gammel dam som er rehabilitert og tåler dagens krav og står frem som en ny fantastisk, flott dam. Det er gjort mye fint fagarbeid og det er smarte tekniske løsninger her. Vi som har jobbet med dette prosjektet i flere år er meget fornøyd med det vi har vært med på, sier Ola Hårajuvet i Saudefaldene.

High-visibility clothing, Hard hat, Smile, Outerwear, Workwear, Helmet, Glove, Sleeve, Yellow, Jacket

TEAMARBEID: Det gode resultatet tilskrives den gode stemningen og kjemien mellom byggherre, entreprenør, myndigheter og Sweco som prosjekterende.
FOTO: Reinhartsen Media

«Produktet ble godt fordi det var god stemning og kjemi mellom byggherre, entreprenør, myndigheter og Sweco som prosjekterende. » 

– OLA HÅRAJUVET
Prosjektleder, AS Saudefaldene

Sweco 100 år.

Les flere reportasjer om historien bak Sweco:

Font, Text

© 2021 Sweco AB