Det unike – og digitale

Prosjektet ble valgt som vinner fordi det demonstrerer fordelene ved å bruke ny teknologi – og utfordre status quo. I arbeidet med broen utviklet Sweco i samarbeid med sine partnere, en BIM-modell som inneholder all nødvendig informasjon for å bygge broer uten tegninger.

– Modellen består av all nødvendig informasjon for å bygge konstruksjonen – både materialtype, armeringsmengder og spennkabler geometri. Entreprenør kan selv hente alle data direkte fra 3D-modellen, og sende bestilling til leverandør uten ekstra hjelp fra prosjekterende, forklarer Krzysztof.

Fordelene ved bruk av modellen viste seg å være mange: Blant annet ble antall tegninger betydelig redusert, samt at endringer enkelt kunne gjøres direkte i programmet underveis i byggeprosessen. I tillegg har man muligheten til å gjenbruke skripter i fremtidige prosjekter.  

Internasjonalt samarbeid

Arbeidet var et internasjonalt teamprosjekt, med fire separate Sweco-team fra fire land. Mens man i Oslo arbeidet med modellkoordinering og kvalitetskontroll, jobbet man i København med parametrisk armering. I Finland fant ytterligere av spennkabler, mens man i Polen jobbet med Tekla armering.

– Mitt ansvar var å samle de beste hodene i Sweco internasjonalt for å løse oppgaven. Vi møttes først på Oslo-kontoret hvor vi jobbet med noen programmer for å utvikle broen. Det var veldig spesielt og en intensiv jobb, men utrolig gøy. Snittalderen på teamet var 28 år og prosessen var preget av mange ideer og enkel kommunikasjon, sier Krzysztof.

Vil alle fremtidens broer bygges uten tegninger?

Nylig vant Sweco intet mindre enn tre globale BIM-priser for sitt arbeid med ‘verdens lengste bro bygget uten tegninger’. Et nytt tankesett kan gjøre fremtidens brobygging tegningsfri.

«Det er stas å vinne priser – hele teamet fortjente den annerkjennelsen. Det er ekstra stas når du konkurrerer med de største og mest kjente prosjektene fra hele verden og vinner»

– KRYSZTOF WOJSLAW
Parametrisk design specialist i Sweco

Våren 2019 begynte Sweco arbeidet med prosjektering av Randselva bro, en 634 meter lang fritt-frambygg-bru i betong like ved Hønefoss. Broen skulle ha et hovedspenn på 200 meter, og seks søyler med varierende høyde fra 5-42 meter. Prosjektet var ferdigstilt ved årsskiftet, mens byggingen av broen skal ferdigstilles sommeren 2022.

For høsten 2021 utkonkurrerte Randselva bro 130 andre prosjekter fra 36 land, og ble valgt som det beste BIM-prosjektet under Tekla Global BIM Awards. Prosjektet stakk også av med prisen for beste BIM-prosjekt i Skandinavia og for verdens beste BIM-infrastrukturprosjekt.

Det unike – og digitale

Prosjektet ble valgt som vinner fordi det demonstrerer fordelene ved å bruke ny teknologi – og utfordre status quo. I arbeidet med broen utviklet Sweco i samarbeid med sine partnere, en BIM-modell som inneholder all nødvendig informasjon for å bygge broer uten tegninger.

– Modellen består av all nødvendig informasjon for å bygge konstruksjonen – både materialtype, armeringsmengder og spennkabler geometri. Entreprenør kan selv hente alle data direkte fra 3D-modellen, og sende bestilling til leverandør uten ekstra hjelp fra prosjekterende, forklarer Krzysztof.

Fordelene ved bruk av modellen viste seg å være mange: Blant annet ble antall tegninger betydelig redusert, samt at endringer enkelt kunne gjøres direkte i programmet underveis i byggeprosessen. I tillegg har man muligheten til å gjenbruke skripter i fremtidige prosjekter.  
Hard hat, High-visibility clothing, Sky, Plant, Helmet, Workwear, Cloud, Infrastructure, Tradesman, Asphalt
Natural landscape, Land lot, Cloud, Sky, Plant, Water, Highland, Tree, Watercourse, Mountain


Internasjonalt samarbeid

Arbeidet var et internasjonalt teamprosjekt, med fire separate Sweco-team fra fire land. Mens man i Oslo arbeidet med modellkoordinering og kvalitetskontroll, jobbet man i København med parametrisk armering. I Finland fant ytterligere av spennkabler, mens man i Polen jobbet med Tekla armering.

– Mitt ansvar var å samle de beste hodene i Sweco internasjonalt for å løse oppgaven. Vi møttes først på Oslo-kontoret hvor vi jobbet med noen programmer for å utvikle broen. Det var veldig spesielt og en intensiv jobb, men utrolig gøy. Snittalderen på teamet var 28 år og prosessen var preget av mange ideer og enkel kommunikasjon, sier Krzysztof.


Internasjonalt samarbeid

Arbeidet var et internasjonalt teamprosjekt, med fire separate Sweco-team fra fire land. Mens man i Oslo arbeidet med modellkoordinering og kvalitetskontroll, jobbet man i København med parametrisk armering. I Finland fant ytterligere av spennkabler, mens man i Polen jobbet med Tekla armering.

– Mitt ansvar var å samle de beste hodene i Sweco internasjonalt for å løse oppgaven. Vi møttes først på Oslo-kontoret hvor vi jobbet med noen programmer for å utvikle broen. Det var veldig spesielt og en intensiv jobb, men utrolig gøy. Snittalderen på teamet var 28 år og prosessen var preget av mange ideer og enkel kommunikasjon, sier Krzysztof.


Internasjonalt samarbeid

Arbeidet var et internasjonalt teamprosjekt, med fire separate Sweco-team fra fire land. Mens man i Oslo arbeidet med modellkoordinering og kvalitetskontroll, jobbet man i København med parametrisk armering. I Finland fant ytterligere av spennkabler, mens man i Polen jobbet med Tekla armering.

– Mitt ansvar var å samle de beste hodene i Sweco internasjonalt for å løse oppgaven. Vi møttes først på Oslo-kontoret hvor vi jobbet med noen programmer for å utvikle broen. Det var veldig spesielt og en intensiv jobb, men utrolig gøy. Snittalderen på teamet var 28 år og prosessen var preget av mange ideer og enkel kommunikasjon, sier Krzysztof.


Tegningsfri framtid

Det anerkjente arbeidet har nå satt en ny standard for bygging av broer.
«De fleste store broer vil nok utvikles ved bruk av de nyeste tilgjengelige teknologier i fremtiden. Tenker man langt frem i tid vil nok alle broer prosjekteres med bruk av parametrisk design og bygges modellbasert»

– KRYSZTOF WOJSLAW

Water resources, Road surface, Urban design, Sky, Plant, Cloud, Infrastructure, Asphalt, Tree, Thoroughfare

Sweco 100 år.

Les flere reportasjer om historien bak Sweco:

Font, Text

© 2021 Sweco AB