Grorud Verksted

Et kulturhistorisk og
arkitektonisk smykke.

Mode of transport, Rolling stock, Steam engine, Train, Wheel, Vehicle, Black, Track, Railway, Standing
Mode of transport, Automotive tire, Motor vehicle, Rolling stock, Sky, Window, Black, Standing, Black-and-white

Planene om å bygge lokomotivverkstedet på Nyland i Groruddalen ble påbegynt på 30-tallet, men materialknapphet og krig gjorde at det skulle ta mange år før verkstedet sto ferdig.

Foto: Oslo Museum/Leif Ørnelund

Under krigen ble verkstedet overtatt av tyskerne, som i 1943 ferdigstilte den påbegynte verkstedsbyggingen og brukte lokalene til militær aktivitet.

Det ble bygget en rekke tyskerbrakker på området, og det sies at russiske krigsfanger ble oppbevart her.

På 50- og 60-tallet ble anlegget utvidet flere ganger, og det første tiåret etter krigen var Norske Statsbaner en fast klient hos Grøner.

Sweco 100 år.

Les flere reportasjer om historien bak Sweco:

Font, Text

© 2021 Sweco AB