Siden 1932 har Skjerka kraftverk forsynt Kristiansand-området med grønn energi.


Skjerkadammene


Foran Skjerkevatn står damingeniøren Andreas og en milliard fluer. Her er det vanskelig å få fullført en setning uten å måtte veive vekk fluene. Allikevel forteller Andreas velvillig om den lange historien Sweco har på stedet.


Det er nesten 100 år siden Grøner, Swecos forgjenger, deltok i bygningen av Skjerka kraftverk og damanlegg i Agder. På den tiden ble byggematerialene fraktet med trallebane opp fjellet, deretter med pram og slepebåt over Skjerkevatn. Beregningene ble gjort for hånd. Mye har skjedd siden den gang, men hele tiden har Skjerka kraftverk forsynt Kristiansand-området med grønn energi. I 2014 fikk Sweco i oppdrag å bygge to nye dammer ved Skjerkevatn. De gamle dammene  måtte moderniseres for å etterleve nye krav til sikkerhet.

—  Damsikkerhet er ekstremt viktig. Ved verste konsekvens kan et dambrudd skylle vekk en hel by. Derfor prosjekterer vi dammene for å tåle både ekstremvær og terror, forteller Andreas.  

Under utbyggingen av de nye dammene ble vannstanden hevet med 23 meter. Det har resultert i grønn strøm til ytterligere 2000 husstander.

«Ved verste konsekvens kan et dambrudd skylle vekk en hel by. Derfor prosjekterer vi dammene for å tåle både ekstremvær og terror»

– ANDREAS
Damingeniør

—   Dette er det største damprosjektet i Norge de siste 20 årene. I norsk sammenheng er det vanlig å rehabilitere dammene, men her ble det valgt å bygge to helt nye dammer. I nyere tid er denne type prosjekter relativt unike. Heldigvis har vi flinke folk i Sweco som har vært med på å prosjektere store damanlegg før.

Selv om digitale verktøy og 3D-modellering har erstattet tegnebrett og regnestav, er det ingen tvil om at dambygging fremdeles er krevende arbeid. Og alt  kan  ikke gjøres digitalt.

Andreas og de andre kontrollørene har blant annet sjekket at hver eneste plastringsstein er plassert riktig og er fri for sprekker. Hele dammen er dekket av plastringsstein slik at dammen skal tåle kreftene fra is, bølger og flom. Det måtte flere tusen stein til for å dekke hele den ytre damsiden, og hver eneste stein er hentet fra steinbruddet ved dammen.

People in nature, High-visibility clothing, Outdoor recreation, Cloud, Sky, Workwear, Sleeve, Glove, Asphalt, Mountain

UNIKT PROSJEKT: Skjerkadammene, med to helt nye dammer, er det største prosjektet i Norge de siste 20 årene, kan damingeniør Andreas fortelle.


MULIG OMBRUK: De gamle rørene ble smeltet om i Mi i Rana, fra samme sted som armeringsjernet ble levert fra. Kanskje fikk det samme jernet nytt liv inne i demningen?

Som en del av prosjektet ble også den gamle rørgata ned til kraftstasjonen revet. Det er disse som fører vannet fra dammen ned til turbinen, hvor strømmen produseres. I dag transporteres vannet i tunnel. De gamle rørene ble demontert og sendt til Mo i Rana hvor de ble smeltet om til armeringsjern.

—   Armeringsjernet vi har bruk i de nye dammene ble bestilt fra Mo i Rana i samme tidsperiode. Så hvem vet, kanskje vannrørene har fått nytt liv i de nye dammene.

Andreas peker på de store dammene bak han, som stod klare i 2018. På tre år har naturen rukket å gro tilbake, og det er få spor igjen av bygningsarbeidet. Dammene går nå inn i rekken med flere 1000 dammer som er bygget i Norge de siste 100 årene.

—   Sweco har holdt på med vannkraft i 100 år, og nå har vi prosjektert noe som skal stå de neste 100 årene. Kompetansen vi har opparbeidet oss gjennom årene,  gjør at vi kan prosjektere trygge anlegg. Det er vi avhengige av for å nå det grønne skiftet, avslutter Andreas og vifter vekk en fluesverm.


Sky, Water, Cloud, Black-and-white

ÅRELANG KOMPETANSE: 100 års erfaring med å bygge dammer gir også kompetansegrunnlaget for fremtidens grønne prosjekter.

Natural landscape, Water, Sky, Mountain, Lake, Highland, Watercourse, Bank

RØR TIL TUNNEL: De gamle rørene er fjernet så naturen kan gro tilbake. Nå går vannet i tunnel inne i fjellet.

«Sweco har holdt på med vannkraft i 100 år, og nå har vi prosjektert noe som skal stå de neste 100 årene.»

– ANDREAS
Damingeniør

Sweco 100 år.

Les flere reportasjer om historien bak Sweco:

Font, Text

© 2021 Sweco AB