Haukeland Sykehus får Bergens første underjordiske holdeplass.Under jorda


Swecos geologer har vært inne i prosjektet siden 2017, og har hatt ansvar for
prosjektering av berganlegg som tunneler og byggegroper. Frem til nylig har de også hatt geologisk oppfølging av den store byggegropen ved Haukeland Sykehus i
byggefasen, der de måtte kartlegge grunnforhold, overvåke deformasjoner i
fjellet og prosjektere sikring underveis.

— Det er utrolig kult å få være med å prosjektere den første underjordiske
holdeplassen i Bergen. Holdeplassen blir bygget i tettbygget strøk, noe som
gjør det hele veldig utfordrende. Ettersom det er trangt om plassen, er det
mange hensyn som må tas, sier ingeniørgeolog i Sweco, Felix Kluge.Swecos geologer har vært inne i prosjektet siden 2017, og har hatt ansvar for
prosjektering av berganlegg som tunneler og byggegroper. Frem til nylig har de
også hatt geologisk oppfølging av den store byggegropen ved Haukeland Sykehus i
byggefasen, der de måtte kartlegge grunnforhold, overvåke deformasjoner i
fjellet og prosjektere sikring underveis.

— Det er utrolig kult å få være med å prosjektere den første underjordiske
holdeplassen i Bergen. Holdeplassen blir bygget i tettbygget strøk, noe som gjør det hele veldig utfordrende. Ettersom det er trangt om plassen, er det mange hensyn som må tas, sier ingeniørgeolog i Sweco, Felix Kluge.

— Det er utrolig kult å få være med å prosjektere den første underjordiske
holdeplassen i Bergen. Holdeplassen blir bygget i tettbygget strøk, noe som
gjør det hele veldig utfordrende.

– FELIX KLUGE, ingeniørgeolog i Sweco

En ny metode

For å løse utfordringene knyttet til fortløpende uttak og sikring av de omfattende
skjæringsflatene, har geologene for første gang benyttet seg av fotogrammetri.
Det er en metode hvor flere hundre bilder overlappes for å skape en 3D-modell.
Bildene ble tatt av skjæringene som ble etablert underveis, og geologene har i
hovedsak brukt drone for å ta bilder av skjæringene. På steder hvor det var
vanskelig å fly drone, har de brukt et håndholdt kamera.

— Det som er så kult med fotogrammetri er at man ikke behøver avansert utstyr. En
enkel drone eller et kamera løser mange av problemstillingene våre på geologi.
Uten modellen hadde vi bare sett en liten del av fjellveggen av gangen, og ikke
for eksempel en hel gjennomgående sprekk som strekker seg over titallsmeter. Det gir oss også et helt annet detaljnivå enn det vi vanligvis opererer med ved geologisk kartlegging, og dermed en mye større sikkerhet i vår vurdering, forteller Felix.

Geologenes ansvar er blant annet å sikre at skjæringene ikke raser, hverken i byggetid
eller brukstid. På holdeplassen under Haukeland er skjæringene opptil 30 meter høye, og skiller seg med det ut fra de vanlige byggegropene geologene opererer med.

— I prosjekter hvor det har gått galt og rast, er det gjerne fordi man har
oversett noe. Fotogrammetri gir en helt annen mulighet til å kvalitetssikre, og
til å dobbelt- og trippelsjekke grunnforholdene. Det er sjelden vi har et så
godt detaljnivå på bergforholden i prosjekter av eldre dato. Ved vedlikehold og
oppfølging i fremtiden vil denne informasjonen være svært nyttig, og vil kunne
svare på spørsmål som gjemmer seg bak betongen, sier han.

Urban design, Building, Daytime, Property, World, Infrastructure, Thoroughfare, House, Cityscape, Neighbourhood

STORT PROSJEKT: Holdeplassen skal stå klar i 2022-23
Sweco 100 år.

Les flere reportasjer om historien bak Sweco:

Font, Text

© 2021 Sweco AB